Mgr.Dana Kollárová
Director
CEREBRUM-Sdružení osob po poranění
mozku a jejich rodin,z.s.

Křižíkova 56/75A
186 00 Praha 8
Czech Republic
Tel: +420 226807048
Portable: +420 775577701
E-mail : kollarova@cerebrum2007.cz
www.cerebrum2007.cz